Громадська Організація «Товариство інтелектуальної власності»

Існує з 2002 року, один з напрямів діяльності – сприяння євроінтеграційним процесам у сфері вдосконалення системи захисту інтелектуальної власності в Україні. ГО має досвід видання довідкових, аналітичних матеріалів, участі в роботі з імплементації вітчизняного законодавства до норм права ЄС, співпраці з держ. структурами в боротьбі з контрафактом, експертиз винаходів, формуванні баз інновацій. Серед членів ГО – автори творів літератури і мистецтва, винахідники, спеціалісти сфери ІТ, науколітератури і мистецтва, винахідники, спеціалісти сфери ІТ, науковці. У межах права інтелектуальної власності (ІВ): підтримка інноваційної, творчої діяльності; роз’яснення прав громадян, розповсюдження досвіду країн ЄС у сфері права ІВ; проведення конференцій, тренінгів, виставок, конкурсів, вебінарів; надання експертних послуг; організація опитувань авторів і власників прав; участь у антипіратській діяльності, у заходах боротьби з контрафактом, сприяння захисту прав інтелектуальної власності; співпраця з державними органами управління в сфері ІВ. Реалізовані десятки проектів. Серед них:

 • Просвітницька діяльність в сфері авторського права і суміжних прав у Придніпровському регіоні
 • Центр Европейскої інформаціі: висвітлення досвіду країн ЄС з охорони і захисту інтелектуальної власності
 • База даних «Інновації Дніпропетровщини»
 • Постійно діючі семінари для авторів та винахідників и т.д.
Наші приорітети

Діяльність Товариства спрямована на:

 • підтримку творчої, інтелектуальної діяльності;
 • популяризацію, роз’яснення основних понять з інтелектуальної власності, прав громадян у сфері інтелектуальної власності, надання просвітніх послуг;
 • проведення інформаційних, консультативних, експертних заходів і послуг (конференцій, курсів, семінарів, симпозіумів, тренінгів, шкіл, експертиз тощо) з інтелектуальної власності;
 • підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності;
 • організацію консультацій з питань інтелектуальної власності; проведення вебінарів;
 • проведення опитувань з питань інтелектуальної власності авторів і власників прав, громадян;
 • сприяння набуттю прав на створені об’єкти інтелектуальної власності за чинним законодавством;
 • сприяння передачі, продажу прав на об’єкти інтелектуальної власності, їх незалежна оцінка;
 • проведення громадських наукових, науково-технiчних, економічних. екологічних та інших видів експертиз об’єктів інтелектуальної власності;
 • проведення виставок, конкурсів об’єктів інтелектуальної власності тощо;
 • організаційну, фінансову, матеріальну підтримку інноваційної, творчої, дослідницької діяльності, в основі якої покладено об’єкти інтелектуальної власності;
 • організацію та поповнення спеціалізованих інформаційних банків та баз даних об’єктів інтелектуальної власності та прав на них, включаючи можливості мережі Інтернет та WIPOnet;
 • розробку проектів, виготовлення та демонстрація експериментальних зразків інноваційних технічних рішень в межах їх охорони і захисту як об’єктів інтелектуальної власності, підтримка забезпечення всієї низки заходів від ідеї до інновації;
 • сприяння перетворенню об’єктів інтелектуальної власності в нематеріальні активи інноваційних підприємств;
 • забезпечення колективного управління майновими правами авторів і інших осіб – власників авторського права і суміжних прав, надання за згодою правовласників невиключних прав на використання об’єктів авторського права і суміжних прав, передачу (відчуження) прав на об’єкти інтелектуальної власності, збір і розподілення роялті, виплату винагород за використання об’єктів авторського права і суміжних прав та інших об’єктів інтелектуальної власності;
 • сприяння захисту прав інтелектуальної власності;
 • розробку та створення дійових схем захисту прав інтелектуальної власності;
 • участь у антипіратській діяльності та заходах боротьби з контрафактною продукцією;
 • формування та використання досудових методів урегулювання суперечок і конфліктів у сфері інтелектуальної власності;
 • сприяння громадському визнанню і підтримці творців інноваційних розробок, авторів творів та інших власників прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • розгляд та надання рекомендацій державним органам, творчим спілкам, науковім установам, громадським організаціям щодо присвоєння авторам (творцям) об’єктів інтелектуальної власності почесних звань України, нагородження їх засобами матеріального і морального стимулювання;
 • співпрацю з органами місцевого самоврядування, державними органами управління в сфері інтелектуальної власності, митними органами, територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, органами фіскальної служби, органами статистики, підприємствами, науковими установами і вищими навчальними закладами, регіональними відділеннями творчих спілок, товариством захисту прав споживачів, патентними бібліотеками, патентними повіреними, іншими громадськими організаціями та іншими структурами з метою формування у регіоні ринку об’єктів інтелектуальної власності, інновацій у виробничій, науковій, освітній сферах, розвитку всіх видів творчості у межах цивілізованих норм охорони і захисту прав інтелектуальної власності, підвищення дієвості державної системи охорони і захисту інтелектуальної власності і зміцненню інтелектуального потенціалу держави Україна.

Сфера діяльності Товариства розповсюджується на:

 • авторські і суміжні права (на твори науки, літератури і мистецтва, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерні програми, бази даних тощо);
 • права промислової власності (на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, раціоналізаторські пропозиції, фірмові найменування, географічні зазначення походження товарів, недопущення недобросовісної конкуренції тощо);
 • права на нетрадиційні види об’єктів інтелектуальної власності («ноу-хау», комерційні таємниці, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, види тварин, наукові відкриття тощо);
 • права на інші види інноваційної, творчої діяльності фізичних та юридичних осіб.

 

Правління

Агієнко Ірина Вікторівна

Голова Правління
кандидат філософських наук, доцент, автор наукових публікацій з проблем інтелектуальної власності


Гальперіна Марина Михайлівна

Заступник Голови Правління
куратор інноваційних проектів, фінансовий експерт


Дем’яненко Ігор Львович

Член Правління
фахівець в галузі колективного управління правами, продюсер


Савчук Варфоломей Степанович

Член Правління
доктор історичних наук, академік АН ВО України, фахівець в галузі історії науки та техніки


Соколовський Сергій Іванович

Член Правління
кандидат медичних наук, доцент, магістр гуманітарних наук Університету Лондон Метрополітен, представник в Україні Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центру